ហ្គេម

ផ្សាយផ្ទាល់ ហ្គេមពីឌីស្កូ

ជាដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ដើម្បីនាំយកនូវអ្វីដែលអ្នកលេងរបស់ពួកគេពិតជាចង់។ ដែលរួមបញ្ចូលការលេងហ្គេមលើតុយ៉ាងរំភើបជា មួយការស្តាប់តន្ត្រីដ៏ពិរោះៗនិងស្រីក្មេងស្អាតៗមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហ្គេមផ្សាយចេញពីឌីស្កូផ្តល់នូវ កញ្ចប់ពេញលេញចំពោះភ្នែក និងត្រចៀក។

ហ្គេមដែរមាននៅក្នុងឌីស្កូគឺ បាការ៉ាត់និងស៊ីកប៊ូ។ ហ្គេមផ្សេងៗទៀតដែរមាននៅក្នុងកាតាឡុករបស់យើងអាចនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង ការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងឌីស្កូបន្ថែមទៀត។ប្រសិនបើវាជាតម្រូវការ យើងនៅទីនេះដើម្បីបំពេញការចង់បានរបស់អ្នក។

ទំនាក់ទំនង