ហ្គេម

ផ្សាយផ្ទាល់ ហ្គេមខ្លានាគ

គឺជាហ្គេមមួយដែរមានការកើនឡើងនូវចំនួនអ្នកលេងច្រើនបំផុត ហ្គេមខ្លានាគដែរប្រមាណមើលមានប្រភពមកពីប្រទេសកម្ពុជា អាណាចក្រអង្គរវត្ត។ លោកអ្នកអាចណែនាំហ្គេមខ្លានាគទៅកាន់មិត្តភ័ក្តរបស់អ្នក ព្រោះវាជាហ្គេមដែរមានភាពងាយស្រួលបំផុតក្នុងចំនោម ហ្គេមជាច្រើនទៀត។ លេងជាមួយបៀមួយហូដែរមានបៀ៥២ស្លឹក គោលបំណងហ្គេមនេះគឺជ្រើសរើសភាគីណាមួយដែរមានពន្ទុខ្ពស់ជាង មិនថាខ្លាឬក៏នាគនោះទេ។

ដែរមានតែសន្លឹកបៀ១ប៉ុន្តោះត្រូវបានចែកជូនក្នុង១ដៃ តុហ្គេមមួយអាចលេងបាន៨០ដៃក្នុងមួយម៉ោង ដែរការចែកបៀក្នុងមួយដៃៗមានភាពរហ័សរហួននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយអ្នកចែកបៀរបស់យើង។

ហ្គេមទាំងនេះមានតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកចែកបៀ អ្នកលេងចាក់ភ្នាល់និងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ល្បែងផ្សេងៗចេញពីស្ទូឌីយោផងដែរ

ជាមួយ Asia Live Tech លោកអ្នកតែងតែទទួលបានហ្គេមដែរអ្នកពេញចិត្តជានិច្ច។

ទំនាក់ទំនង