ហ្គេម

ផ្សាយផ្ទាល់ ហ្គេមហ្វាន់តាន់

ហ្វាន់តាន់គឺជាហ្គេមដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទីផ្សារចិន។ អ្នកលេងត្រូវតែចាក់ភ្នាល់លើចំនួនលេខចាប់ពីលេខ១ដល់លេខ៤ឬក៏ការរួមបញ្ចូលណា មួយ។ អ្នកចែកបៀនិងបែងចែកគ្រាប់អង្កាំទាំងនោះជាបួនចំណែកដោយប្រើឈើតូចមួយ។ គោលបំណង នៃការលេងហ្គេមនេះ គឺចាក់ភ្នាល់ ចំនួន នៅសល់ចុងក្រោយ នៃ អង្កាំ (s) ពី រវាងលេខ១ ទៅលេខ៤ គឺជាចំនួនឈ្នះ ឧទារហណ៍ ប្រសិនបើនៅសល់អង្កាំមួយ នោះលេខឈ្នះគឺ១ នៅសល់អង្កាំពីរនោះលេខឈ្នះគឺ២ នៅសល់អង្កាំបីនោះលេខឈ្នះគឺ៣ ប្រសិនបើនៅសល់អង្កាំបួន នោះលេខឈ្នះគឺ៤។

ហ្គេមនេះផ្តល់នូវភាពស្មុគស្មាញបន្តិចនៅលើតុ យើងនាំយកកម្មវិធីកំណែថ្មី២ដែរអាចចូលរួមលេងដោយអ្នកលេងផ្សេងៗគ្នាទៅតាមការ ចូលចិត្តរបស់ពួកគេ។ កំណែទម្រង់បែបបុរាណនិងបែបសម័យ។ កំណែទម្រង់សម័យថ្មីមានគ្រាប់ឡុកឡាក់៣ ខណៈកំណែទម្រង់ បែបបុរាណត្រូវធ្វើតាមការណែនាំបែបបុរាណ។

ហ្គេមទាំងនេះមានតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកចែកបៀ អ្នកលេងចាក់ភ្នាល់និងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ល្បែងផ្សេងៗចេញពីស្ទូឌីយោផងដែរ

ទំនាក់ទំនង