ហ្គេម

ផ្សាយផ្ទាល់ហ្គេមរ៉ូឡែត

បើនិយាយពីល្បែងរ៉ូឡែតយើងមិនត្រូវការការពណ៌នាច្រើននោះទេ។ ការបន្តផ្ទាល់ល្បែងរ៉ូឡែតរបស់យើងបង្ហាញពីទម្រង់បែបអឺរ៉ុបដែរមាន លេខសូនតែមួយ និងមានច្រើនជម្រើសក្នុងការភ្នាល់ដល់ទៅ១៤០សម្រាប់អ្នកលេងចាក់ភ្នាល់ទាំងអស់។ អនុញ្ញាតឱ្យមានយុទ្ធសាស្រ្ត ជាច្រើនដែលតម្រូវឱ្យមានការអត់ធ្មត់និងយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។

តុនីមួយៗអាចលេងបាន៤០ហ្គេមក្នុងមួយម៉ោង។ ប្រព័ន្ធរបស់យើងផ្តល់អ្នកលេងទាំងអស់នូវភ្នែកកាមេរ៉ាដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែរតាមដាន កងបង្វិលនិងបាល់នៅពេលដែរវារបានឈប់ ដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពរីករាយ។

រ៉ូឡែតគឺជាភស្តុតាងពិតប្រាកដ ដែរបញ្ជាក់ថាកាស៊ីណូគឺជាការពិត ដែរគ្មានកាស៊ីណូណាមួយអត់វាបានទេ។ វាគឺជាអត្ថន័យនៃការលេង ល្បែងបែបកម្សាន្ត។

ហ្គេមទាំងនេះមានតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកចែកបៀ អ្នកលេងចាក់ភ្នាល់និងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ល្បែងផ្សេងៗចេញពីស្ទូឌីយោផងដែរ

ទំនាក់ទំនង