ផលិតផល

ភ្នាក់ងារនិងរួមបញ្ចូលកម្មវិធី

ភ្នាក់ងារ & កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសាខា
មិនត្រឹមតែអ្នកលេងអាចបង្កើតគោលដៅទីផ្សារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្បែងចាក់ភ្នាល់នេះទេ។ ភ្នាក់ងារនិងសាខាក៏ជាប្រភពប្រាក់ចំណូល គួរឱ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់វេបសាយល្បែងចាក់ភ្នាល់ផងដែរ។សម្រាប់អ្នកដែរស្វែងរកអាជីបដែររកកម្រៃបានច្រើនតែចំណាយការវិនិយោគតិច សូមជ្រើសរើស កម្មវិធីភ្នាក់ងារនិងសាខារបស់យើង។ តម្លើងកម្មវិធីទាំងនេះជាមួយ Asia Live Tech។

ភាពខុសគ្នារវាង ភ្នាក់ងារនិងសាខាៈ

a. កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសាខា:សាខាលើកកម្ពស់គេហទំព័រសាច់ប្រាក់កាស៊ីណូលើបណ្ដាញអនឡាញ។ តំបន់កាស៊ីណូសាច់ ប្រាក់គឺជាគេហទំព័រល្បែងចាក់ភ្នាល់ដែរអតិថិជនអាចធ្វើការដាក់សាច់ប្រាក់ដោយខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយប្រើប្រាស់ សេវាកម្មល្បែងចាក់ភ្នាល់ទាំងនេះ។ពួកគេទទួលបានកម្រៃជើងសារលើការចាក់ភ្នាល់ទាំងអស់របស់អ្នកលេងដែរខ្លួនបានបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីឲ្យចុះឈ្មោះ។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកគេតម្រូវឲ្យមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសាខាដែរអាចប្រែប្រួលទៅតាម
ចរឹកលក្ខណៈរបស់ពួកគេ។

b. កម្មវិធីគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារ: ភ្នាក់ងារ ជាការលើកកម្ពស់គេហទំព័រភ្នាក់ងារអនឡាញកាស៊ីណូឥណទាន)។ ទាំងនោះជាគេហទំព័រល្បែងចាក់ភ្នាល់ដែរមានតែពួកគេអាចធ្វើការដាក់ភ្នាល់ ដោយប្រើប្រាក់អតិថិជនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ដែរមានការជឿទុកចិត្តលើពួកគេថានឹងទទួលបានកម្រៃជើងសារបន្ថែមជាមួយការចែកភាគហ៊ុនលើការឈ្នះនិងចាញ់។ប្រព័ន្ធនេះមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងទូលំទូលាយនៅតំបន់អាស៊ី ជាដំណោះស្រាយល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាជីវកម្ម ក្រៅបណ្ដាញដូចជា ហាងភ្នាល់ និងតូបតូចៗ។ ការគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារតម្រូវឱ្យមានកម្មវិធីល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងពីព្រោះ ថាពួកគេតែងតែដោះស្រាយជាមួយអតិថិជនដោយផ្ទាល់ ដូច្នេះការជ្រើសរើសយកកម្មវិធីគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារជាជម្រើស ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ដើម្បីជួយដល់ប្រតិបត្តិករដែរចង់គ្រប់គ្រងលើទិន្នន័យចំនួនមនុស្សជាដើម យើងផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងដ៏មានឥទ្ធិពលខ្ពស់ដែរធ្វើឲ្យមនុស្ស គ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៌ក្នុងការប្រើប្រាស់លើបណ្តាញរបស់ពួកគេព្រមទាំងពង្រីកទស្សនិកជនរបស់អតិថិជនខ្លួនទៀតផង។
កម្មវិធីនេះអាចជួយឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយភ្នាក់ងារ ថ្មីនិងចាស់ព្រមទាំងមានតម្លាភាពពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រង លើប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ទៀតផង។

ចំណែកភាគី ភ្នាក់ងារនិងសាខា ពួកគេអាចបង្កើតនូវប្រព័ន្ធទិន្នន័យគ្រប់គ្រងដ៏ងាយស្រួលមួយសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេដូចជា អតិថិជនថ្មីឬក៏អតិថិជនចាស់ដែរមានស្រាប់។ សូមស្វែងរកសាខាភ្នាក់ងារផ្សេងៗដើម្បីបានកិច្ចសហការរួមគ្នាព្រមទាំងទទួលបានប្រាក់ ចំណូលជាច្រើនដោយងាយស្រួល។

វាអាស្រ័យទាំងស្រុងលើការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយនិងកម្រៃជើសាររបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍លើកម្មវិធីនេះ សម្រាប់វេបសាយថ្មីឬវេបសាយដែលមានស្រាប់ យើងចូលរួមជាមួយអ្នកដោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោមនេះ។

ទំនាក់ទំនង