Trò chơi

Long Hổ Trực Tuyến

Một trò chơi của các thẻ bài được ngày càng gia tăng, long hổ được đánh giá là dễ chơi nhất tại Campuchia, vương quốc của Angkor Wat. Là trò chơi đơn giản nhất trong các loại trò chơi của chúng tôi,long hổ có thể được giới thiệu với tất cả mọi người. Chơi bằng một bộ bài 52 lá, mục tiêu đơn giản để lựa chọn bởi tay nào, hoặc là long hay hổ, nhận được thẻ bài cao nhất sẽ chiến thắng.

Khi chỉ một thẻ được xử lý cho mỗi tay, một bàn có thể có chơi lên đến 80 ván trong mỗi giờ, làm cho tốc độ chạy rất nhanh và hiệu quả.

Trò chơi này hiện đang có sẵn thông qua các người chia bài trực tuyến của chúng tôi và các sản phẩm người chơi trực tuyến.

Là một trò chơi dành cho tất cả mọi người đối với Asia Live Tech.