Trò chơi

Hạt me trực tuyến

Ý tưởng về trò chơi hạt me cho thị trường Trung Quốc. Các người chơi phải đặt cược vào một ô số từ 1-4 hoặc kết hợp với một con số nào đó mà họ muốn chọn để kết hợp đặt cược. Các sòng bạc sẽ sử dụng hạt, và loại bỏ khỏi bàn mỗi lần 4 hạt. Số lượng các hạt, được tính kết quả cuối cùng từ 1 và 4 của số hạt còn lại, và sẽ quyết định số nào là số cuối cùng sẽ dành chiến thắng.

Trò chơi này mang lại hơi có một chút phức tạp trên bàn, chúng tôi sẽ có hai phiên bản người chơi khác nhau theo thói quen của những người thường đánh bạc: các phiên bản truyền thống và phiên bản đơn giản. Các phiên bản đơn giản bao gồm bốn hạt giấy được bao gồm phiên bản truyền thống theo quy tắc cổ điển.

Trò chơi này hiện đang có sẵn đang được thực hiện bởi người chi bài trực tuyến của chúng tôi và các sản phẩm người chơi trực tuyến.