Trò chơi

Fan-Tân sống

Live Fan-Tan là trò chơi lý tưởng cho thị trường Trung Quốc. Người chơi phải đặt cược vào một số đi từ 1 đến 4 hoặc kết hợp chúng sau đó đặt cược. Người lập nhóm, sử dụng chuỗi hạt, loại bỏ chúng khỏi bảng 4 trên 4.
Số lượng hạt, từ 1 đến 4, quyết định số nào thắng.

Fan-Tân sống bởi Asia Live Tech

Vì Live Fan-Tan mang đến một chút phức tạp cho bàn, chúng tôi mang đến hai phiên bản có thể được người chơi khác nhau thưởng thức. Theo thói quen đánh bạc của họ phiên bản truyền thống và phiên bản đơn giản. Phiên bản đơn giản bao gồm ba con xúc xắc khi phiên bản truyền thống tuân theo bộ quy tắc cổ điển.

Live Fan-Tan là một phần trong danh mục Sòng bạc Đại lý trực tiếp của chúng tôi có sẵn thông qua các sản phẩm Đại lý trực tiếp và Người chơi trực tiếp của chúng tôi.

Liên Hệ Chúng Tôi