Nền tảng

Các Công nghệ nhúng

Trên sự hậu bị của hệ thống văn phòng, chúng tôi kết hợp cơ sở hạ tầng công nghệ bảo vệ tiên tiến, thiết lập và hội nhập nhanh chóng, và một dịch vụ hỗ trợ 24/7 hoạt động đầy đủ dành cho bạn có hiệu quả được quản lý thông qua Asia Live Tech.

Cơ sở hạ tầng: chúng tôi có thể tổ chức một trung tâm trực thuộc, cơ sở hạ tầng chuyên dụng, đa cấp tại vị trí thích hợp nhất và được nhiều sự lựa chọn của bạn. Hệ thống có thể được thu nhỏ dễ dàng để thích ứng liên tục, để tăng trưởng kinh doanh của bạn. Để đạt được khả năng mở rộng, chúng tôi thực hiện kiến trúc hiện đại và công nghệ bao gồm:

  • Các danh mục cao sẵn có;
  • Cân bằng trên các web máy chủ và các phương tiện tải về;
  • Cơ sở dữ liệu rộng rãi và điện toán dùng như đám mây. Chúng tôi liên tục tập trung vào các tiêu chuẩn công nghiệp để cung cấp các giải pháp an toàn nhất và đảm bảo nhất cho khách hàng của chúng tôi.

Bảo vệ CNTT: iGaming không có gì là không an toàn vì luôn được bảo vệ. Hệ thống của chúng tôi được niêm phong với nhiều tầng bảo mật và các cơ chế, bao gồm SSL, dịch vụ bảo vệ DDOS, mã hóa dữ liệu và tường lửa của phần cứng;

Quy trình và cài đặt tích hợp: với một sản phẩm cao tùy chọn lựa, chúng tôi có thể đảm bảo một quá trình tích hợp đơn giản và nhanh chóng để theo kịp với kế hoạch kinh doanh của bạn. Nó sẽ chỉ mất một vài tuần để làm việc tích hợp kỹ thuật; thiết lập cấu hình hệ thống về cơ sở hạ tầng; tùy chỉnh các giải pháp dưới tên và logo của riêng bạn. Nếu bạn chọn Asia Live Tech để cấu hình trang web của bạn, chúng tôi sẽ theo tầm nhìn của bạn để cung cấp một cái nhìn độc đáo về giao diện của bạn;

Bảo trì và hỗ trợ: Đối tác thành công hay không sẽ phụ thuộc vào các dịch vụ triển khai tích hợp mà các dịch vụ bảo trì hỗ trợ có liên tục hay không. Cách tiếp cận này đảm bảo hoạt động ổn định và đạt được các mục tiêu dài hạn. Ví dụ về các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ của chúng tôi được bao gồm:

  • Khởi động các hoạt động hệ thống và đào tạo hoặc chuyển giao kiến thức, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn;
  • Các thỏa thuận cấp độ dịch vụ hoạt động;
  • Giám sát cơ sở hạ tầng và quản lý hiệu quả;
  • Hệ thống báo cáo.

Khả năng tiếp cận từ khắp mọi nơi: phần mềm của chúng tôi có thể đạt được và sử dụng từ máy vi tính, máy tính bảng hoặc thậm chí trên điện thoại thông minh của bạn. Sẽ không khó khăn về kỹ thuật sẽ ngăn chặn bạn khi kiểm soát doanh nghiệp của mình.